Hunedoara – proiecte si nevoi

In temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară în data de 24 septembrie  2018 , orele 11,00  în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de Excelenţă” unor elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana Stepa”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara;
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unor drumuri și tronsoane de drum de interes județean din județul Hunedoara în drumuri de interes local sau forestier;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019.
0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Top